Rhythmotion

Dance Classes

Aangikam Bhuvanam Yasyaa Vaachikam Sarvavaangmayam!

Aahaaryam Chandrataaraadi Tam Vande Saattvikam Shivam!!

Bharatanatyam:

Tuesday: 4:45 pm to 6pm

Sunday: 8am to 9:30am (batch 1)

9:30am to 10:30am (batch 2)

 

Kathak:

Tuesday: 6pm to 6:45pm (batch 1)

6:45pm to 7:45pm (batch 2)

Sunday: 10:30am to 11:30am (batch 1)

11:30am to 12:30PM (batch 2)

 

Contemporary dance:

Monday and Thursday – Children’s batch: 445pm to 545pm

Adults batch: 6pm to 730pm